Drogi Użytkowniku,
cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Dbamy o Twoją prywatność i podchodzimy odpowiedzialnie do ochrony danych osobowych. Prosimy Cię o zapoznanie się z przygotowanym dokumentem, w którym znajdziesz zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

§1 Informacje ogólne

  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem URL: waterfun.com.pl.
  2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: WaterFun Zbigniew Kaźmierski ul. Przytulna 28/40, 80-176 Gdańsk, NIP: 9570492275.
  3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  4. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki plików Cookies prosimy kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: waterfunnet@gmail.com.

   

  §2 Definicje

  Administrator/Operator Serwisu – WaterFun Zbigniew Kaźmierski ul. Przytulna 28/40, 80-176 Gdańsk,

  Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

  Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://waterfun.com.pl/.

  Formularz lub Formularze – miejsca na Serwisie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach, np. w celu kontaktu z Administratorem, w celu złożenia zamówienia.

  RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

   

  §3 Logi serwera

  1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest jego zawartość.

  2. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać zapisowi w postaci tzw. logów, które mogą obejmować m.in. adres URL żądanego zasobu, adres IP Użytkownika, datę i czas nadejścia zapytania do serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

   

  §4 Dane osobowe i zasady ich przetwarzania

  1. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   a. Obsługa zapytań przez formularz.
   b. Prowadzenie rozmów typu chat online.
   c. Realizacja zamówionych usług.
   d. Prezentacja oferty lub informacji.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora, albo poprzez zapisywanie plików cookie (tzw. „ciasteczek”) w urządzeniach końcowych.
  3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

   a. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
   b. operatorzy pocztowi
   c. operatorzy rozwiązania typu chat online
   d. firmy świadczące usługi księgowe
   e. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
   f. operatorzy systemów informatycznych z zapisami elektronicznymi na usługi świadczone przez Administratora
   g. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania stron internetowych Serwisu.

  4. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej niż:

   a. do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.
   b. jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
   W odniesieniu do danych marketingowych, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 2 lat.

  5. Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:
   a. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
   b. sprostowania danych osobowych,
  6. c. usunięcia danych osobowych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania
  7. d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  8. e. przenoszenia danych osobowych,
  9. f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś.
  10. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcamy jednak do kontaktu z nami celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

  6. W przypadku gdy na stronie pojawią się linki odsyłające do innych stron internetowych, Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony, a Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tychże stron.

  7. W stosunku do danych Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

  8. Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub inne zabezpieczenia przewidziane w RODO, po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Twoje dane mogą zostać przekazane:
  a. Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA),
  b. Meta (Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA).

   

  §5 Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.

  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu rejestracji usługi, realizacji procesu obsługi kontaktu handlowego itp.

   

  §6 Polityka plików cookies

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu, oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

  3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, a także umożliwia ich usunięcie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w zakresie plików cookies, zastrzegamy jednak, że ograniczenia lub wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić, korzystanie z Serwisu.

   

  Dziękujemy za Twój poświęcony czas. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem waterfunnet@gmail.com.