Na czym polega odpowiedzialność cywilna lekarza? Istotne wiadomości

Każdy doktor, bez względu na to którą pracę wykonuje, może ponieść odpowiedzialność cywilną oraz prawną za błędy w sztuce lekarskiej, jakie zostały podyktowane jego własnymi działaniami. Niekiedy odpowiedzialność taką może ponieść też za błędy personelu medycznego. Odpowiedzialność prawna i cywilna lekarza wynika z wielu rozmaitych regulaminów, przykładowo z prawa karnego albo też z ustawy o zawodzie doktora.

lekarz

Autor: KOMUnews
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedzialność cywilna lekarza polega na kompensacie majątkowej za szkody i uszczerbki na zdrowiu, wynikłe na skutek popełnionego błędu. Odpowiedzialność majątkowa za szkodę ma zwłaszcza znaczenie kompensacyjne, co znaczy, że ma na celu wyrównanie, zrekompensowanie uszczerbku na zdrowiu fizycznym bądź psychicznym pacjenta. Jeśli chory stwierdzi popełnienie błędu medycznego, zdoła wystąpić o rentę, jednokrotne zadośćuczynienie czy też zadośćuczynienie pieniężne względem lekarza lub konkretnego szpitala.

dentysta (ważny link) ponosi odpowiedzialność cywilną jeśli wyrządził postępek nieprzepisowy, oraz także jeżeli nie wykonał poprawnie swoich obowiązków, co przywiodło do zaniedbania i do popełnienia błędu lekarskiego. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, z kolei w drugim z odpowiedzialnością kontraktową. Jeśli mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, wtenczas chory ma upoważnienie dochodzić naprawienia strat od lekarza. W przypadku odpowiedzialności kontraktowej, pacjent musi udowodnić, że odniósł szkodę z winy doktora wskutek nie wywiązania się poprzez lekarza z umowy zawartej z pacjentem.

Bezsprzecznie pożądane byłoby znać swoje prawa, bowiem każdy z nas korzysta z usług medycznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o bytność w szpitalu, leczenie albo wizytę lekarską – winniśmy wiedzieć, że doktora wiąże odpowiedzialność zawodowa lekarza oraz w razie popełnienia przez niego błędu leczniczego czy też nie wywiązania się ze swych obowiązków, mamy prawo dochodzić zadośćuczynienia. Wskazane jest wiedzieć, iż jeżeli korzystamy z usług lekarza na NFZ, to wtedy odpowiedzialność za popełnione błędy medyczne ponosi pracodawca, to znaczy ZOZ.