Jaki zawód jest przykładem na to, iż ciągłe dokształcanie się jest istotne ? Którzy pracownicy powinni wziąć udział w obowiązkowych szkoleniach?

Nie bez powodu mówi się, że człowiek uczy się całe życie. Rzeczywiście tak jest, bo nawet poprzez różnorakie powtarzające się sytuacje możemy zdobyć za każdym razem jakąś nową wiedzę, chociaż niekoniecznie specjalistyczną.

szczoteczki

Autor: KoiQuestion
Źródło: http://www.flickr.com
Natomiast są takie osoby, jakie aby wykonywać swój zawód powinny bez przerwy zdobywać nowe informacje.
pewnym z takowych zawodów jest zawód pielęgniarki. Pewne kursy dla pielęgniarek są wymagane -znacznie więcej zobaczysz na tej stronie. To znaczy, że taka osoba w przeciągu wskazanego czasu powinna ukończyć wymagany kurs.idź tutaj masaż nowa huta masaż nowa hutaTematyka jest naprawdę zróżnicowana i dotyczy zadań, które wykonuje się w tym zawodzie na co dzień. Może to być na przykład szkolenie wykonywania szczepień okresowych. Taka przedstawicielka Służby Zdrowia poza wykonywaniem własnych standardowych obowiązków musi właśnie w takich różnego rodzaju kursach wziąć udział. Jest to uczenie się nowej wiedzy jak również jej usystematyzowanie, ale i też zwiększanie posiadanych już kwalifikacji a także otrzymywanie zezwoleń do wykonywania przeróżnych zabiegów czy badań.

Specjalizacje pielęgniarskie czynią, że pielęgniarka uzyskuje w konkretnej specjalizacji specjalistyczne wykształcenie -polecane specjalizacje pielęgniarskie. Ma możliwość przystąpienia do takich kursów pielęgniarka, która uzyskała prawo do czynienia zawodu, jak również przepracowała w swoim zawodzie poprzez ubiegłe pięć lat nie mniej, niż dwa lata.

Pielęgniarka taka musi także być dopuszczona do takich zajęć poprzez komisję kwalifikacyjną. Pielęgniarka, chcąca wziąć udział w takowej specjalizacji, musi złożyć odpowiedni wniosek. Szkolenia dla pielęgniarek zorganizowane są poprzez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych.